ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองจันทบุรี
18 ก.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 471 อ่าน

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองจันทบุรีวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองจันทบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วม ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้รับฟังความคิดเห็นในการประชุมครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานที่ได้เสนอแนะนำความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก อาทิ สมาคมสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรี หอการค้าจังหวัดจันทบุรี สมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี เป็นต้น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จะนำไปวิเคราะห์และพิจารณาแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีต่อไป