ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 8/2561
24 ส.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 276 อ่าน

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 8/2561วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทุบรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 8/2561 โดยมีนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุม