ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้บริหาร/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8 /2561
2 ต.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 305 อ่าน

การประชุมผู้บริหาร/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8 /2561วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8 /2561 โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี รับมอบใบประกาศจากนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในโครงการประกวด “ถนนสวยด้วยมือท้องถิ่น” ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลเมือง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้รับรางวัลชมเชย ถนนสายบ้านท่าม่วง – วัดเวฬุ