ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา
5 พ.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 536 อ่าน

โครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยาวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. ณ อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเสม็ดงาม จ.จันทบุรี นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา ภายในกิจกรรมครั้งนี้มีการประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชลงเรือระบายพลขนาดเล็ก (เรือหลวงอ่างทอง) สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงในการที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้ยุทธวิธีในการยกทัพที่อาศัยเส้นทางทะเลและแม่น้ำ ทรงนำทัพเรือมากู้ชาติได้สำเร็จและเป็นกิจกรรมที่ปลุกจิตสำนึกให้คนไทยเกิดความรักชาติ