ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2561
5 พ.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 705 อ่าน

การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2561 โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม