ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนจังหวัดจันทบุรีอำเภอเขาคิชฌกูฏ
11 ธ.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 175 อ่าน

โครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนจังหวัดจันทบุรีอำเภอเขาคิชฌกูฏวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเขาคิชฌกูฏ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี นายณภัทร พรเจีย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอเขาคิชฌกูฏ เป็นประธานในการเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี 2562 ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขในการดำเนินงานสาธารณสุขและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างสรรค์ความเจริญต่อชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขเกิดทำให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ สู่การทำงานเป็นทีมและกระตุ้นให้มีแนวคิดที่ดีต่อการทำงานที่มีคุณภาพ